Privacy AVG verklaring

Privacy AVG verklaringHet Huisdieren Crematorium Drechtsteden besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op onze website. 

Het Huisdieren Crematorium Drechtsteden is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

 


Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Het Huisdieren Crematorium Drechtsteden aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door het Huisdieren Crematorium Drechtsteden  worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website(s) van het Huisdieren Crematorium Drechtsteden.

 


Niets van het op deze website geplaatstemateriaal mag worden vermenigvuldigd, bewerkt, overgedragen en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, (micro)film, via internet of intranet, op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Huisdieren Crematorium Drechtsteden.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.Onze PRIVACY AVG VERKLARING.